Idősoros és profilos elszámolás

Profilos elszámolás: a havi rendszerességgel leolvasott mérőállások alapján kerül elszámolásra a fogyasztásmérés, (ez éves rendszerességgel is lehetséges, az évközi elszámolás 12 havi egyenlő részben történik).

Idősoros elszámolás: olyan fogyasztásmérővel történik a mérés, ami a 15 perces mérési adatokat egy regiszteres tárolóban rögzíti. Az elosztó egy a saját maga által kiépített távleolvasás segítségével (ami lehet GPRS alapú GSM modem, vagy analóg telefonvonal is) a fogyasztási adatokat leolvassa, majd ez alapján állítja ki a havi elszámoló számlát.