Ideiglenes mérőhely kialakítása

Az elosztóknál kétféle ideiglenes bekapcsolás létezik:

  • Rövid idejű ideiglenes vételezés (szokták használni a pausal bekapcsolás kifejezést is), ami 60 napnál rövidebb ideig maradhat fenn, ilyen például az alkalmi rendezvényekre igényelt mérések, felvonulás, falunap, cirkusz, karácsonyi vásárok, stb.
  • Hosszabb idejű ideiglenes vételezés, ami 60 napnál hosszabb időtartamra létesül. Ideiglenes vételezés vagy más néven építkezési mérő, olyan felhasználási helyen létesíthető, ahol nincs kiépített közcélú hálózati csatlakozás. Ideiglenes vételezésen az 1 év határozott idejű szerződés alapján létesített fogyasztói (felhasználói) tulajdonú csatlakozóval a szolgáltatói (elosztói) tulajdonú hálózatra történő csatlakozást érjük.

Véglegesítés. Ideiglenesen létesített fogyasztói (felhasználói) tulajdonú méretlen csatlakozó véglegesítésére nincs lehetőség még abban az esetben sem, ha az műszakilag megfelelne az elvárt követelményeknek.

Költségek. Ideiglenes csatlakozás esetén az igényelt teljesítménynek megfelelő hálózatfejlesztési díjat (csatlakozási díjat) nem kell megfizetni, de a csatlakozás ki- és visszakapcsolásának költségét előzetesen még a bekapcsolás előtt be kell fizetni. A csatlakozó vezeték vagy kábel létesítésének költsége viszont az igénylőt terheli. A ki-és visszakapcsolás költsége évről-évre és elosztónként is változik, de nagyságrendileg 15.000 Ft – 20.000 Ft közé esik.

Műszaki feltételek. Ha a tárgyi ingatlan közelében csak szabadvezetékes közcélú hálózat van, akkor az ideiglenes vételezést is csak szabadvezetékes csatlakozással lehet létesíteni. Amennyiben az igényelt teljesítmény okán 25 mm2-nél nagyobb keresztmetszet szükséges, abban ez esetben egyedi terv készítése szükséges, amit mechanikai méretezéssel is ki kell egészíteni. Ezt a tervet a területileg illetékes területfelelős részére jóváhagyás céljából el kell juttatni.

Kábeles hálózat esetén csakúgy, mint a szabadvezetéknél is a csatlakozási pontot a hálózat üzemeltetője (a területileg illetékes területfelelős) határozza meg, célszerűen a felhasználási helyhez legközelebbi közcélú elosztószerkényben, vagy transzformátor állomásban. Ilyen esetekben a mérő helyet a csatlakozási pont közelében kell elhelyezni. A mérő hely és a fogyasztói (rendszerhasználói) tulajdonú berendezések tekintetében az elhelyezéshez szükséges közterület használati engedélyt a fogyasztónak (rendszerhasználónak) kell beszereznie. A felhasználói tulajdonú kábelvezeték folyamatos védelméről és biztonságos üzemeltetéséről a rendszerhasználónak kell gondoskodnia. Az ideiglenes mérőhely vonatkozásában ugyanazok a műszaki követelmények, mint egy végleges mérőhely tekintetében.

Igénybejelentés. Az ideiglenes igényt csakúgy, mint bármely más igényt is, valamilyen dokumentált formában kell megtenni az elosztó felé, ez lehetséges postai úton levélben, online felületen, e-mailben, vagy ügyfélszolgálaton személyesen is. Az igény benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek.

Magánszemélyek esetében:

  • a tárgyi ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja
  • földhivatali térképvázlat, a csatlakozási pont megjelölésével
  • igénybejelentő lap
  • megbízott ügyintéző esetén egy meghatalmazás

Cégek esetében:

  • cégkivonat
  • aláírási címpéldány
  • ha nem a cégjegyzésre jogosult jár el, akkor meghatalmazás

A helyesen benyújtott igénybejelentésünkre válaszul (itt meg kell jegyeznünk, hogy ez igen időigényes is lehet, főként akkor, hogy 14 nap múlva kérnek egy hiánypótlást, aztán újabb 10 nap múlva még egyet és elröppenek a hetek), kapni fogunk egy műszaki gazdasági tájékoztató levelet röviden MGT-t, amiben előírják a hálózatra csatlakozás műszaki, adminisztrációs és anyagi feltételit. Ez egy 3 hónapig érvényes ajánlat, ami önmagában még semmilyen kötelezettségvállalással nem jár. Amennyiben elfogadjuk az abban előírt feltételeket és visszaküldjük a dokumentumot, további 1 év áll rendelkezésünkre, hogy teljesítsük a műszaki feltételeket.

Létesítés. Meg kell fizetni az MGT-ben előírt kapcsolási díj összegét, ezt legegyszerűbb átutalással rendezni. Keresni kell egy az elosztó által regisztrált kivitelezőt (a Westont már meg is találtad!), aki jogosult a méretlen csatlakozó és a mérőhely kivitelezésére és ennek készre jelentésére. A kivitelező által kiállított készre jelentés birtokában (erre megvannak a megfelelő formanyomtatványok) lehet az elosztó felé igazolni a fogyasztói oldalról a műszaki feltételek teljesítését.

Az elosztó a készre jelentés beérkezése után megköti a felhasználóval a hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási (kereskedelmi) szerződést (egyetemes szolgáltatásra jogosultság esetén ez automatikus, versenypiaci fogyasztó esetén ezt a fogyasztó saját maga intézi és igazolja), majd az elosztó szerelői vagy alvállalkozói a helyszínen elvégzik a hálózatra való csatlakozást és a fogyasztásmérő felszerelését.

Bonyolult? Nincs erre időd? Kérd ajánlatunkat, akár teljes körű ELMŰ ügyintézéssel!