Új mérőhely kialakítása - bekapcsolás

A bekapcsolás menete függ a következőktől:

 • az igényelt teljesítmény mértéke
 • a hálózat feszültségszintje
 • az elszámolás módja
 • a csatlakozás módja

Az alábbi leírás az egyetemes szolgáltatási körre, direkt mérésű kommunális fogyasztók esetére készült.

Igénybejelentés. Az új bekapcsolási igényt dokumentált formában kell megtenni az elosztó felé. Ez lehetséges postai úton levélben, online felületen, e-mailben, vagy ügyfélszolgálaton személyesen is. Az igény benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek.

Magánszemélyek esetében:

 • a tárgyi ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja
 • földhivatali térképvázlat, a csatlakozási pont megjelölésével
 • igénybejelentő lap
 • megbízott ügyintéző esetén egy meghatalmazás

Cégek esetében:

 • cégkivonat
 • aláírási címpéldány
 • ha nem a cégjegyzésre jogosult jár el, akkor meghatalmazás
 • bankszámlaszerződés és bankszámlaszám

A helyesen benyújtott igénybejelentésünkre válaszul (itt meg kell jegyeznünk, hogy ez igen időigényes is lehet, főként akkor, hogy 14 nap múlva kérnek egy hiánypótlást, aztán újabb 10 nap múlva még egyet és elröppenek a hetek), kapni fogunk egy műszaki gazdasági tájékoztató levelet röviden MGT-t, amiben előírják a hálózatra csatlakozás műszaki, adminisztrációs és anyagi feltételit.

Típusaikat tekintve 3 fő csoportba sorolhatjuk a csatlakozások módját:

 

 1. Az igényelt teljesítmény a meglévő hálózatról kiszolgálható. Ebben az esetben ez elosztó felé költségként csak a csatlakozási alapdíj normatív részét kell megfizetni, ami kisfeszültségű hálózat esetén 3.600 Ft / Amper + ÁFA, viszont minden felhasználó esetén alanyi jogon 32A csatlakozási díjmentesség jár. Példa: ha valaki, 1x32A-t igényel a fizetendő csatlakozási díj mértéke 0 Ft (fontos megjegyezni, hogy a csatlakozási alapdíj ugyan 0 Ft, de egy egyszeri kiszállás és bekapcsolási díjat azért utólag kiszámláznak, ami kb. 7500 Ft). 3x10A-es igény esetén (30A < 32A), a csatlakozási díj szintén 0 Ft. 3x16A-es igénynél a csatlakozási díj számítása 3x16A azaz 48A – 32A=16A,  csatlakozási díj 16A x 3.600 Ft / Amper = 57.600 Ft+ÁFA, azaz összesen 73.152 Ft.
 2. Az igényelt teljesítmény a meglévő hálózatról biztosítható, de a felhasználási helyen létesítendő mérőhelyig csatlakozó kábelt vagy szabadvezetéket kell létesíteni. Ebben az esetben az MGT elkészítését megelőzően egy helyszíni felmérés keretében előzetesen felmérik a leágazási pont és a mérőhely között létesítendő csatlakozó hosszát. Az ide vonatkozó csatlakozási díj rendelet alapján a (10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600010.mek) szabadvezetékes csatlakozás esetén 30 m-ig ingyenes a létesítés, efelett 1200 Ft /m + ÁFA. (A 30m méterbe nem számít bele az oszlopra fel-leszálló hossz, csak a földre vetített nyomvonal). Ugyanez földkábeles csatlakozással 15m-ig ingyenes, efelett 4000 Ft/m + ÁFA. (Szintén csak a földre vetített nyomvonalhossz számít.)  Az ilyen esetekben a műszaki gazdasági tájékoztató elfogadása és a kalkulált csatlakozási díj befizetése után kezdni meg a tervezést, az engedélyeztetési eljárást és a kivitelezést az elosztó. Ennek átfutási ideje földkábeles csatlakozás esetén kb. 6 hónap szokott lenni. Figyelem: a technológiai előírásokat betartva földkábelt november és március között nem létesítenek! Szabadvezetékes csatlakozó esetén ez rövidebb idő , mivel nem szükséges a tervezést és az engedélyezési eljárást lefolytatni.
 3. Az igényelt teljesítményt a meglévő hálózatról nem tudják kiszolgálni, vagy nincsen hálózat. Ilyenkor az elosztó beruházási osztálya a meglévő hálózat átalakítását, bővítését, vagy nem létező hálózat esetén a közcélú hálózat megépítését kezdeményezi. Ilyenkor a csatlakozási díj kalkulációja nagyon sok tényezőtől függ, amire nem tudunk részletesen kitérni. A lényeg, hogy ilyen esetben a hálózatra csatlakozás a megrendeléstől számított 8-12 hónapba is telhet.

Az elosztó által megküldött műszaki gazdasági tájékozó egy 3 hónapig érvényes ajánlat, ami önmagában még semmilyen kötelezettségvállalással nem jár. Amennyiben elfogadjuk az abban előírt feltételeket és visszaküldjük a dokumentumot, további 1 év áll rendelkezésünkre, hogy teljesítsük a műszaki feltételeket.

Létesítés. Meg kell fizetni az MGT-ben előírt csatlakozási díjat (másnéven hálózatfejlesztés), ezt legegyszerűbb átutalással rendezni. Keresni kell egy elosztó által regisztrált kivitelezőt (a Westont már meg is találtad!), aki jogosult a méretlen csatlakozó és a mérőhely kivitelezésére, és ennek készre jelentésére. Majd a kivitelező által kiállított készre jelentés birtokában (erre megvannak a megfelelő formanyomtatványok) lehet az elosztó felé igazolni a fogyasztói oldalról a műszaki feltételek teljesítését.

Az elosztó a készre jelentés beérkezése után megköti a felhasználóval a hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződést, valamint a villamosenergia-vásárlási (kereskedelmi) szerződést (egyetemes szolgáltatásra jogosultság esetén ez automatikus, versenypiaci fogyasztó esetén ezt a fogyasztó saját maga intézi és igazolja), majd az elosztó szerelői vagy alvállalkozói a helyszínen elvégzik a hálózatra való csatlakozást és a fogyasztásmérő felszerelését.

Bonyolult? Nincs erre időd? Kérd ajánlatunkat, akár teljes körű ELMŰ ügyintézéssel!