Áramváltó

Az elosztók maximum 3x80 A-ig alkalmaznak direkt méréseket, ennél nagyobb csatlakozási teljesítmény felett úgynevezett áramváltós mérést kell alkalmazni. Ennek technológiai és gazdasági okai vannak. A direkt mérések esetén a mérendő teljesítményt keresztül vezetik a fogyasztásmérőn. 3x80 A feletti áramok esetén ez a mérőműben már olyan keresztmetszetű és méretű belső alkatrészek alkalmazását tenné szükségessé, ami a mérő méreteit nagymértékben megnövelné, a teljesítmény függvényében alkalmazhatóságukat jelentősen lekorlátozná. A szolgáltatók célja minél inkább egységes, minél kevesebb féle mérőművet alkalmazni. Annak érdekében, hogy egy újfajta digitális mérőmű alkalmas legyen akár 3x100 A-tól 1500 A-ig is mérni, egy viszonylag egyszerű elven működő, úgynevezett áramváltót (vagy mérőváltót) szükséges alkalmazni.

Mi is az az áramváltó? Az áramváltókat leginkább méréstechnikai területén alkalmazzák. Működési elvét tekintve ez egy transzformátor, aminek a célja, hogy a felhasználási helyet ellátó nagy áramokat, a digitális mérőművek számára is mérhető, szabványos áramokká (max. 5A) alakítsa (redukálja).

Jellemzői:

Az áttételt azt határozza meg, hogy az adott áramváltó milyen mértékben csökkenti ezeket az áramokat. Pl. egy 100/5A-es áramváltó áttétele 100A/5A = 20, azaz a ténylegesen átfolyó áram értékéhez képest a mérő csak 20-ad részét méri. Annak érdekében, hogy az elszámolás helyes legyen, egyszerűen az áttétel értékével visszaszorozzák a mért mennyiséget. Így ugyanazzal a mérővel, de más áramváltóval nagyságrendekkel nagyobb áramok is mérhetők, csak a mérni kívánt áram értékhez illeszkedő névleges áramú áramváltót kell választani, és a mért eredmény a szorzó tényezővel korrigálni.

Az áramváltó másik fontos jellemzője az osztálypontosság, ami arról ad tájékoztatást, hogy valós és a mért mennyiség milyen pontossági viszonyban van. Az elosztók általában 0,5S osztálypontosságú mérőket fogadnak el.

Harmadik jellemző az áramváltó teljesítménye, amit VA-ben (Voltamper) határoznak meg. Részletekbe itt nem mennénk, a lényeg, hogy a teljesítményt annak függvényében kell megválasztani, hogy a mérőkörbe milyen hosszúságú és milyen keresztmetszetű vezetékekkel kerül bekötésre az eszköz.

Fontos tudnivaló, hogy kisfeszültségű mérések estében az áramváltó, mint a mérőhely kiegészítő eszközei, fogyasztói tulajdonúak, azaz ezek meghibásodása esetén, hitelességi idejük lejáratakor, vagy teljesítmény módosításokkor a felhasználó feladata cserélni ezeket!

Kérjen ajánlatot áramváltós mérőhelyek kialakítására a Westontól!

Képek:

Feltöltés alatt!